At finde og sørge for at trænere og undervisere er glade og føler sig motiverede til deres opgaver.

Som før beskrevet er det centralt at ledelsen / styregruppen formår at rekruttere de / den træner, leder, instruktør, frivillig eller underviser, der er behov for – for at kunne udvikle og drive organisationens esportstilbud – og ikke nok med det – faktisk er det centralt at der sidder én i ledelsen / styregruppen der har ansvaret for at se 3-6 måneder frem for at kunne planlægge fremtidens behov.

De fleste esportstilbud har brug for ”flere trænere” og søger ”flere trænere”, konstant. Det er ikke altid den sundeste metode. Min mening er, at hvis man er klar over at man løbende har brug for trænere, så sørger man for at ens rekruttering er løbende. Dette er måske mest gældende for foreninger, som på flere måder bedre kan udvide deres tilbud løbende til nye spil og nye målgrupper og derfor har et løbende behov for nye trænere.

Når jeg sætter ordet ”trænere” i citationstegn, er det fordi – det er muligt at organisationen tror de har brug for ”flere trænere”, det er bare ikke altid at en træner løser behovet.

Lad mig give dig et eksempel, før vi går videre.

En idrætsforening har et esportstilbud. De tilbyder at unge mellem 12-16 år kan træne Counter Strike mandag og onsdag i foreningens esportslokaler, hvor der står 11 maskiner.

Træneren Kim, har derfor 10 unge til træning to gange om ugen. Kim taler først med spillerne, lærer dem og deres motivation at kende. Lærer deres niveau og rolle at kende. De træner i et par måneder, og så starter den liga / turnering de gerne vil deltage i.

Et par måneder senere skal de 10 spillere og Kim afsted til et LAN med overnatning. Nu oplever Kim, at fra at være træner, hvor hans opgaver var at planlægge og udføre træningen af spillerne, skal han pludselig også: planlægge og strukturer turneringer. Finde reserver, hvis en spiller er syg på en kampdag. Flytte kampe i turneringen. Være i dialog med ligaen / modstanderhold. Sikre at alle kampe i turneringen afvikles på en god måde og at alle kampe analyseres og at spillerne får feedback efter kampe og træning. Planlægge transport til LAN. Planlægge overnatning, og finde flere voksne / forældre der kan tage med ud til kampe / LAN. Sørge for spillertrøjer til spillerne. Sørge for de små detaljer, når de er ude af huset som: at have ekstra mus, tastatur og headset med. Have ekstra net kabel, forlængerledning og stikdåser med. Kommunikere med spillere, forældre, liga, LAN, ledelse og mange andre, for at få det hele til at glide. Tale med spillere og forældre, når en spiller ikke føler sig set / anerkendt / på hold – eller hvis en spiller er så dygtig at der kan igangsættes et talentudviklingssprogram. Der kan være meget mere eller mindre.

De fleste trænere stopper med at være trænere, fordi de ender med at lave alt muligt andet end at træne spillerne. Mange foreninger, skoler, klubber, efterskoler, ungdomsskoler og projekter vil i disse tilfælde gå på de sociale medier og skrive: ”Vi søger en træner til xx”. Men er der brug for en træner?

Dét der er brug for, er en visionær ledelse, der på forhånd har set dette dilemma udspille sig, og derfor allerede før stressen indtræffer, har etableret en løsning.

En forælder kan fint stå for alt det praktiske med at tilmelde holdet til ligaer, turneringer og LANs. Samt planlægge transport for ture ud af huset og organisering af tøj, overnatning, frugt, teknisk udstyr mv. alt sammen praktiske opgaver, der ikke kræver man ved noget om esport.

En hjælpetræner kan fint stå for mindre træneropgaver og standard-kommunikation til forældre og spillere.

På den måde hjælper man den ledende træner / underviser, så hun / han kan fokusere på at planlægge, udføre og følge op på træning og kampe. Plus, dette er også et vigtigt punkt – at træneren og hjælpetræneren udvikler sig løbende. Styregruppen / ledelsen bør have en 1-2 års planer for deres trænere og undervisere, så kurser, uddannelser, inspirationsforløb mv. er planlagt, således træner og hjælpetræner og forældre (hvis de ønsker det) løbende bliver bedre uddannet og inspireret til at anvende nye metoder og udvikle ny god træning.

Organisation

 • Få styr på organiseringen af trænere, ledere, undervisere og / eller frivillige
 • Succesen med at finde de rigtige mennesker til de rigtige opgaver starter i styregruppen / ledelsen
 • Styregruppen skaber proces og struktur for typer af mennesker – husk at udfordre jer selv omkring typer: undervisere, trænere, hjælpetrænere, holdledere, forældre mv.
 • Styregruppen skaber en proces og struktur for rekruttering
 • Styregruppen skaber en proces og struktur for velkomst, oplæring og belønning
 • Styregruppen skaber en proces, struktur og ansvarsfordeling for ledelse af trænere / undervisere / hjælpetrænere
 • Styregruppen skaber en proces, struktur og ansvarsfordeling for kompetenceudvikling af frivillige

Vis succes

Uanset om man leder et esportstilbud på en skole, efterskole, højskole, ungdomsskole, idrætsforening eller i et projekt, er det centralt at skabe et esportstilbud som andre vil være en del af og fortælle andre om det.

 • Sørg for at kernefortællingen, logo, trøjer mv. er gennemtænkt og står tydeligt frem på tilbuddets medier (sociale, streaming, hjemmeside mv.)
 • Sørg for at tilbuddets medier fungerer godt, er up-to-date og aktive
 • Sørg for at lave aktiviteter som er sjove, medrivende og spændende
 • Sørg for at alle aktiviteter og relevante nyheder kommunikeres på gode måder
 • Sørg for at bruge video, billeder og storytelling til at vise hvilket tilbud i driver, hvem i er, hvad i kan og hvorfor i er gode. Fx ved at fortælle historier fra de medvirkende.
 • Brug fx jeres sociale medier til at lave videos fra undervisning / træninger og andre aktiviteter, sæt jeres undervisere / trænere i centrum, vis hvor seje de er og hvor sjovt de har det.
 • Sørg for at have en side dedikeret til potentielle frivillige
 • Sørg for at have kontaktinfo på den frivillige ansvarlige hos jer.

Rekruttering

 • Rekruttering af de rigtige mennesker til de rigtige opgaver på den rigtige tid.
 • Definér; Hvem i styregruppen der har det overordnede ansvar for at finde de rigtige mennesker til jeres opgaver.
 • Hvilke medier anvendes til jobopslag og rekruttering?
 • Hvordan skrives jobopslaget input fra målgruppen – måske video?
 • Hvilke sociale-medie grupper anvendes til deling?
 • Hvilke andre tiltag skal i spil? (Plakater, pjecer, netværk, udd.inst., video, referencer, forældre, nye medier mm.)
 • Hvordan håndteres ansøgninger og svar?
 • Hav 110% styr på velkomst, oplæring, belønning, ledelse og udvikling af nye mennesker i organisationen

Automatisering

Løbende rekruttering

 • Lav en plan for løbende rekruttering af de mennesker i har brug for
 • Beskriv hvilke typer af mennesker (trænere, hjælpetrænere, forældre, undervisere, uddannelseskrav) i har brug for til hvilke opgaver og hvornår?
 • Forstå hvordan succes ser ud, når denne type lykkes med sin opgave og hvordan succes belønnes. Beskriv denne proces for alle typer opgaver i har brug for.
 • Lav en proces for rekruttering – altså en plan for; hvordan finder i de rigtige mennesker til opgaverne – i rette tid.

Fastholdelse

At fastholde, belønne og udvikle undervisere, trænere, hjælpetrænere, forældre og andre i esportstilbud. Først og fremmest, jeg bryder mig ikke om ordet ”fastholdelse” – det lyder som noget nogen gør mod andres ønske. Jeg kan bedre lide ordet: ”Motivation og glæde”. Så lad os starte forfra og bruge det i stedet for.

Motivation og glæde

Hvordan sikrer vi at de mennesker vi har tilknyttet vores esportstilbud er motiverede og glade for deres opgaver? Løn og penge gør det ikke. Der skal mere til. Vi har dækket motivation tidligere i bogen her, så du ved allerede noget om motivation. Kan du huske det? Der skal være tre faktorer til stede, for at mennesker føler sig motiveret, sådan simpelt sagt (der er jo også skrevet 20000 bøger om motivation, men lad os holde det simpelt).

Hvad var det nu? Nu skal jeg hjælpe dig:

Selvbestemmelsesteorien (Self-determination theory). En teori baseret på en tænkning der forudsætter at mennesker har et grundlæggende behov for udvikling, og at mennesker naturligt vil være interesserede i at lære nyt. En person vil gentage og fortsætte en aktivitet hvis den tilfredsstiller vedkommendes grundlæggende psykologiske behov.

Ifølge Deci & Ryan vil indre motivation fremmes i de situationer hvor en person har indflydelse og autonomi samtidig med at vedkommende har en oplevelse af at være kompetent kombineret med en oplevelse af gode relationer og tilhørsforhold. Teorien er en generel motivationsteori der har fundet anvendelse inden for en lang række områder, blandt andet undervisning og læring.

Stop en gang.

Det vil sige:

Hvis vi kan sørge for at de ulønnede eller lønnede undervisere, trænere, hjælpetrænere og forældre vi har tilknyttet vores esportstilbud:

 • Har indflydelse på egne opgaver og de forhold de arbejder under.
 • Arbejder med opgaver de 8 ud af 10 gange selv kan løse og 2 ud af 10 gange har brug for hjælp.
 • Arbejder sammen med – eller er i aktivt netværk med andre med samme passion.

Så er vi altså langt med at skabe motivation hos vores folk.

Hvad kan vi så gøre for at nå i mål med dette?

Jo vi kan starte med at spørge de ulønnede eller lønnede undervisere, trænere, hjælpetrænere og forældre vi har tilknyttet vores esportstilbud:

Vi har de her opgaver der skal løses, hvad synes du lyder spændende? Hvad vil du arbejde med – eller er der noget vi ikke har skrevet, som du kan bidrage med?

Du har en mentor i ledelsen du altid kan gå til med spørgsmål og hjælp, hendes / hans navn og kontaktoplysninger er xyz.

Du bliver en del af to netværk: træner / underviser netværket, hvor du møder trænere / undervisere både hos os og fra andre esportstilbud, som du kan sparre, og udveksle erfaringer med. Du bliver også en del af vores interne netværk / kollega-sammenhold, hvor du møder de andre hos os, og i kan dele erfaringer og historier om, hvordan det er at være hos os.

Du får en tøjpakke med xyz trøjer, kasket, jakke, vandflaske.

Du får kørepenge, hver gang du skal ud af huset.

Du har tilknyttet en forældre og en hjælpetræner. Din mentor fra ledelsen vil sørge for at lave en opstartsworkshop med jer, så i kommer godt i gang.

Du får adgang til et katalog af øvelser, træninger, undervisning og pensum, så du ikke skal udvikle alt selv.

Det næste vi skal tale om er din videre uddannelse: hvilke kurser eller videreuddannelse tænker du lige nu er relevant for dig?

Er der noget vi ikke har talt om, som er vigtigt for dig?

Hvad gør dig glad? Hvad kan gøre dig sur?

Vi forestiller os at du har været hos os i 12 måneder og du er vanvittig glad for dit arbejde her hos os, hvad er der sket på de 12 måneder siden du er så glad?

Ved at stille disse spørgsmål til vores ulønnede eller lønnede undervisere, trænere, hjælpetrænere og forældre vi har tilknyttet vores esportstilbud, viser vi hende / ham, at vi rigtig gerne vil personen det bedste. Vi vil gå langt for personen og vi lærer en masse om, hvordan personen motiveres.

Det er (måske en selvfølge) vigtigt at vi (styregruppen) følger op med personen en gang i kvartalet, for at sikre at personen er glad og motiveret samt opfanger potentielle faresignaler på stress, udbrændthed, irritation, vrede, konflikter mm.

Derudover er der nogle simple greb der kan anvendes for at skabe glæde, sammenhold og en følelse af fællesskab:

Hold et par årlige fester kun for de ulønnede eller lønnede undervisere, trænere, hjælpetrænere og forældre vi har tilknyttet vores esportstilbud. Uddel priser og præmier. Giv dem tøj, billetter til events, julegaver, kurser og uddannelse.

Juster de opgaver personerne har. Nogen trives med at have de samme opgaver i mange år, nogen vil gerne prøve nye opgaver og ansvarsområder.

Giv dem esport klub / skole-tøj, en trøje – kontakt den lokale sportsbutik og forhandle en god aftale, måske vil de være sponsorer på tøj, så jeres udgift bliver minimal.

Tilbyd alle at få taget et flot profilbillede og et billede med deres hold / team, det vil de smide på sociale medier og det vil øge opmærksomheden om jeres esportstilbud.

Brug Facebook, slack, discord eller et andet værktøj til kommunikation, så personerne altid kan være i dialog med hinanden og hjælpe hinanden. Det er også en god måde for ledelsen at være i løbende dialog med ulønnede eller lønnede undervisere, trænere, hjælpetrænere og forældre vi har tilknyttet vores esportstilbud

Hjælp alle med at blive bedre til deres opgave. Er det trænere, så hjælp dem ind i de forskellige online communities og hjælp dem med at finde guides, workbooks, øvelser, kurser, uddannelser mm. Så træneren, kan blive en endnu bedre træner.

Hav punktet: ”Hvad har jeg gjort for at fastholde, udvikle og belønne vores frivillige, siden sidst” – på dagsorden til hvert bestyrelsesmøde og lade folk byde ind, for at holde fokus.

Forældre

Relationen til forældrene er vigtig, næsten uanset om esportstilbudet foregår i en forening, på en skole, en efterskole eller i et projekt.

 • Beskriv jeres plan for forældresamarbejdet i jeres tilbud.
 • Forældre kan sagtens være frivillige, man behøver ikke vide noget om esport
 • Hvad gør i for at tiltrække forældre?
 • Hvad gør i for at belønne aktive forældre?

Som før beskrevet, kan forældre sagtens udføre praktiske opgaver som: tilmelde hold til turneringer, koordinere kommunikation og samtaler, planlægge kørsel, planlægge tøj, frugt mv. Sørge for at alle computere er tændt i esportslokalet, når spillerne møder ind. Tale med andre forældre. Og meget meget andet. Forældre er typisk en stor ressource og kan være en værdifuld hjælp.

Et par ideer til at tiltrække ulønnede eller lønnede undervisere, trænere, hjælpetrænere og forældre til jeres esportstilbud:

Hav en helt klar plan og proces for, hvordan i byder nye trænere, spillere og forældre velkommen hos jer.

Sørg for at alle (medlemmer, trænere, ledere og forældre) konstant spørger de (relevante) mennesker de møder: ”Vil du prøve at være leder i esport?”.

Sørg for at jeres hjemmeside og sociale medier afspejler de værdier som i står for. Har potentielle trænere lyst til at blive en del af jeres tilbud, baseret på det de finder online?

Brug noget tid på at få skrevet nogle jobannoncer som giver mening. Lad de nuværende trænere deltage, så det står tydeligt frem, hvad man opnår som træner. Post disse jobs på jobindex.dk og via sociale medier.

Søg efter både: ”Trænere, assistent trænere, holdledere, forældre og hjælpere”… de forskellige titler, appellere til forskellige mennesker.

Brug også jeres sociale medier til at lave videos fra træninger og andre aktiviteter, sæt jeres trænere i centrum, vis hvor seje de er og hvor sjovt de har det.

Skriv artikler til de lokale medier om hvad jeres tilbud laver, hvorfor i er seje og hvad spillere og træner nyder, ved at gå til esport hos jer, det vil øge opmærksomheden om jeres tilbud.

Lav åbne træninger, mini-stævner, mini-LANS (kl. 10-22 en lørdag), som alle kan deltage i – tag billeder, skriv artikler og post online / send til lokale medier og skoler – det vil øge opmærksomheden om jeres tilbud.

I har brug for den positive opmærksomhed, for at se godt ud, det vil tiltrække flere trænere.

Lav en plan for, hvordan i vil arbejde med forældrene, det vil øge antallet af voksne der kan være holdledere og støtter i træningen.

Lav en plan for, hvordan i vil arbejde med de spillere som i kan se har potentiale (og lyst) til at blive trænere. Spillere på 12, 13, 14 år, kan sagtens være med til at træne andre.

Kontakt alle uddannelsesinstitutioner og spørg dem, om jeres forening må lave et lille esport / gaming stævne / event hos dem – og om i må komme forbi nogle af klasserne og give et oplæg om jeres tilbud, som oplysning og fordi i mener at, dét at vide noget om esport, har relevans for de fleste uddannelsesinstitutioner.

Er du træner og læser dette – kan du overveje følgende:

Den gode træners værktøjskasse

Hav en klar filosofi. Find ud af, hvad der rykker og motiverer dig som træner. Hvilke værdier har du, og hvad er det, der driver dig.

Kommuniker tydeligt. Det er vigtigt, at du kommunikerer klart og tydeligt til udøvere, forældre og andre trænere. Vær skarp på, hvordan du ser og forstår verden og hvilket træningsmiljø, du vil have.

Lær af andre. En god træner er en der har lyst til at lære af andre og se hvad andre gør. Følg en anden træner, tag på kursus eller få andre trænere til at give feedback på din træning.

Rammesæt kulturen. I et godt træningsmiljø er der sammenhæng mellem det, du siger og det du gør. Så vær bevidst om, hvilke karaktertræk eller færdigheder vil du gerne have hos dine udøvere. Har du f.eks. spillere på holdet, der aldrig gør noget ekstraordinært, er det måske fordi, du i din feedback har lagt vægt på at spille fejlfrit, på trods af at det er den kreative og legende tilgang, klubben eller du selv har en ambition om at udvikle.

Se dig selv som rollemodel. Udøverne gør lige som dig – både på og uden for banen. Er du sur og råber, så bliver det overført til dine spillere. Lær dine udøvere, hvad der er relevant og vigtigt – og start med dig selv.

Relationer er vigtige. Opbyg gode relationer og tal med alle dine spillere. Vi vil alle gerne ses og høres, og når træneren engagerer sig i spillernes liv, så gør det en stor forskel.

Det sociale miljø er afgørende. Lav fælles ting ud over esport. Spis sammen efter træningen og mød hinanden væk fra de faste rammer, hvor I kan snakke om andet end træning.

Faglighed er ikke den vigtigste forudsætning for at være en god træner. Du skal selvfølgelig have lyst til at lære teknikker osv., men det er vigtigere, at du mestrer de syv andre ting på listen. Du skal skabe det bedste fundament for dine udøvere, for det er mennesker, ikke maskiner.

Afrunding:

At have de rigtige mennesker til de rigtige opgaver – i vores esportstilbud – er kritisk vigtigt. Ikke bare i foreninger, på arbejdspladser, ungdomsskoler og på skoler, men især i forhold til udsatte unge.

Her er det særlig vigtigt. At være træner / underviser i esport, kan være stressende. Gamere er et lidt andet folkeslag end fodboldspillere, eller svømmere. Gamere er online altid, de bruger en masse platforme til kommunikation, de er ofte skarpe, hurtige – men kan også fremstå ekstremt kritiske. Det kan presse en træner / underviser, og netop derfor skal der være en solid støtte fra ledelsen.

Martin Fritzen

Martin Fritzen. Esport konsulent, forfatter og foredragsholder. Jeg formidler, hvordan organiseret esport i sunde rammer, forvandler mennesker.

Kontakt

FÅ EN GRATIS E-BOG I DAG

Lær, hvordan organiseret esport i sunde rammer, kan forvandle børn, unge, voksne og hele familier

Sådan forvandler esport mennesker

Få en gratis light version e-bog nu!

“Et fascinerende og dybt personligt indblik i esportens verden, der går bagom stereotyperne og giver et godt fundament for at forstå hvordan gaming kan danne rammer om stærke og forpligtende fælleskaber.”

Rune K. L. Nielsen, psykolog, ph.d., lektor i spilpsykologi ved IT Universitetet i København

“I met Martin at the V4 Future Sports Conference back in 2019. Back then I was the organizer of the attendees and their professional presentation and I have to say the competence of Martin is unquestionable. He knows so much about the industry of esports, that adding him to any conference or lecture regarding the business of digital sports is a huge plus. Speaks and presents well and he is also a kind and curious person. Highly recommend working with him in any matter!”

Oliver Szabella - Hungarian Esports Federation

“Martin Fritzen was our guest speaker at our summit on esport. His presentation on how Denmark deals with esport was quite fascinating and a totally new approach to us. Martin’s proactive ideas and his experience in this field are of great value.”

Georg Höfner – Sport Austria – Österreichische Bundes-Sportorganisation

“Vi har på vort esport-speciale på UCL haft fornøjelsen af at benytte Martin Fritzen som oplægsholder. Martin forstår på en engagerende og motiverende måde, at formidle sit budskab således at vore studerende er involverede og efterfølgende har gode refleksioner over de berørte problemstillinger”

Peter Balling - Lektor - Forretningsudvikling, Service & Oplevelsesøkonomi - UCL
UDVALGTE KUNDER

Kontakt

KONTAKT OPLYSNINGER

Telefon: 5193 1107
Email: martin@martinfritzen.dk

Connect.

SOCIAL