Hvad betyder sunde rammer i esport?

Når jeg gerne vil beskrive de sunde rammer – er det dels fordi jeg har oplevet at de sunde rammer er vigtige for at kunne forvandle mennesker. Ligeledes sætter den empiri vi har til rådighed fokus på at de sunde rammer gør en forskel for udbyttet.

Hvad er sundhed?

Jeg tager udgangspunkt i WHO´s brede sundhedsbegreb. Det handler ikke kun fravær af sygdom og svækkelse, men også om livskvalitet eller det, der i WHO’s oprindelige sundhedsdefinition kaldes psykisk og socialt velbefindende. Der bliver sat fokus på sundhed og på de forhold og processer, som skaber, udvikler og fastholder sundhed hos det enkelte menneske, i grupper og/eller i samfundet.

Det betyder at vi anskuer sundhed i tre former:

  • Fysisk sundhed: kost, søvn, vand, motion, ikke-rygning og meget mere
  • Psykisk sundhed: at føle sig glad, at trives, føle sig tilfreds med sit liv, at være glad for skole, job, fritidsliv med mere.
  • Social sundhed: at have venner man er glad for, at være andres ven, kunne begå sig i sociale sammenhænge og bidrage til fællesskabet og føle sig tilpas i dette.

Det brede sundhedsbegreb er vigtigt at have sat ord på, for ellers kan vi ende med at skulle diskutere om esport bør have indlagt 30 minutters motion, eller om alle gamere bør spise mere spinat. Diskussionen er kun relevant, såfremt man samtidig diskutere den psykiske og sociale sundhed.

I denne kontekst er det vigtigt at ”De sunde rammer” indeholde muligheder for at udfolde alle tre sundhedsbegreber.

De sunde rammer: Etisk Kodeks

Esportens etiske kodeks er en frivillig mærkningsordning for klubber og foreninger over hele landet. Kodekset indeholder anbefalede holdninger og værdier i esport og giver gode råd til, hvordan I kan skabe et godt og sundt esportsmiljø hos jer.

I samarbejde med DGI, eSport Danmark, Ungdomsringen, Dansk Firmaidrætsforbund og med opbakning fra Center for Ludomani og Anti Doping Danmark er det lykkedes at udvikle et samlet etisk kodeks for esporten i Danmark.

Kodekset har fokus på 5 områder:

Fysisk og mental sundhed

Søvn og sunde kostvaner er vigtigt for at sikre fokus og energi til også at kunne præstere i skolen og/eller på arbejdet. Spillerne skal have en døgnrytme, der ikke er på bekostning af et socialt og fagligt liv. Esportstræning bør suppleres med bevægelse. Der skal være fokus på spillerne generelle trivsel og på at skabe positive fællesskaber.

Gambling

Børn og unge under 18 år må ikke gamble, og det hører ikke hjemme i klub- og/eller foreningslivet Skinbetting er ulovligt og må ikke finde sted i esport. Trænere må ikke opfordre til gambling og bør italesætte bagsiderne ved gambling. Klubben og/eller foreningen skal sikre, at spillerne får den nødvendige hjælp, hvis de har gambling-problemer.

Fairplay

Vi snyder ikke, når vi spiller – hverken i spillet eller udenfor spillet. Doping tolereres ikke. Ulovlig adfærd, som fx at spille på egne kampe, tolereres ikke. Sportsmanship er en del af esport. Det betyder, at vi taler pænt til og om hinanden, også når spillet bliver intenst. Esport skal være inkluderende, og derfor er alle former for diskrimination uacceptabel. Fairplay skal italesættes i miljøet som en del af DNA’et. Den enkelte spiller skal stå på mål for sine egne handlinger og udvise fairplay.

Alkohol, energidrik og stoffer

Euforiserende stoffer er bandlyst i forbindelse med esport. Børn og unge under 16 år må ikke drikke alkohol. Alkohol hører ikke sammen med esport – hverken under træning eller til kamp. Børn og unge under 18 år må ikke ryge eller tage snus, og det hører ikke hjemme i klubben eller foreningen. Børn og unge under 18 år bør ikke drikke energidrik. Energidrik bør generelt indtages med måde.

LAN turneringer, ligaer og andre events

Arrangørerne bør forholde sig til alt indhold i det etiske kodeks og lave en plan for, hvordan det skal fungere i praksis. Arrangørerne skal tage sig af spillerne under 18 år og herunder tage aktivt stilling til, om reglerne for hhv. tilskuere og udøvere overholdes.

Med det etiske kodeks ønsker man at skabe positive fællesskaber. At give sporten et sundt fundament, hvor spillernes sundhed og trivsel er i fokus. Den bedst mulige talentudvikling indenfor esport. At esporten fremadrettet udvikler sig på en ansvarlig måde. At skabe gode rammer for frivillige i klubber/foreninger.

Hvis vi går tilbage til starten af dette afsnit, spørger jeg: hvad betyder sunde rammer i esport? Nu har jeg beskrevet det brede sundhedsbegreb og det etiske kodeks, og hvis man læner sig op af dette skriv, vil man med stor sandsynlighed ramme 99% rigtig og have en god base for at kunne udvikle og forvandle udsatte unge via esport.

Find mere om det etiske kodeks på dgi.dk eller ved at google: ”Esportens etiske kodeks”.

Martin Fritzen

Martin Fritzen. Esport konsulent, forfatter og foredragsholder. Jeg formidler, hvordan organiseret esport i sunde rammer, forvandler mennesker.

Kontakt

FÅ EN GRATIS E-BOG I DAG

Lær, hvordan organiseret esport i sunde rammer, kan forvandle børn, unge, voksne og hele familier

Sådan forvandler esport mennesker

Få en gratis light version e-bog nu!

“Et fascinerende og dybt personligt indblik i esportens verden, der går bagom stereotyperne og giver et godt fundament for at forstå hvordan gaming kan danne rammer om stærke og forpligtende fælleskaber.”

Rune K. L. Nielsen, psykolog, ph.d., lektor i spilpsykologi ved IT Universitetet i København

“I met Martin at the V4 Future Sports Conference back in 2019. Back then I was the organizer of the attendees and their professional presentation and I have to say the competence of Martin is unquestionable. He knows so much about the industry of esports, that adding him to any conference or lecture regarding the business of digital sports is a huge plus. Speaks and presents well and he is also a kind and curious person. Highly recommend working with him in any matter!”

Oliver Szabella - Hungarian Esports Federation

“Martin Fritzen was our guest speaker at our summit on esport. His presentation on how Denmark deals with esport was quite fascinating and a totally new approach to us. Martin’s proactive ideas and his experience in this field are of great value.”

Georg Höfner – Sport Austria – Österreichische Bundes-Sportorganisation

“Vi har på vort esport-speciale på UCL haft fornøjelsen af at benytte Martin Fritzen som oplægsholder. Martin forstår på en engagerende og motiverende måde, at formidle sit budskab således at vore studerende er involverede og efterfølgende har gode refleksioner over de berørte problemstillinger”

Peter Balling - Lektor - Forretningsudvikling, Service & Oplevelsesøkonomi - UCL
UDVALGTE KUNDER

Kontakt

KONTAKT OPLYSNINGER

Telefon: 5193 1107
Email: martin@martinfritzen.dk

Connect.

SOCIAL