Det er vigtigt at have de sunde teorier, værdier og værktøjer på plads. På den måde har ledelsen et sæt metoder de kan læne sig op af, når de skal lede og udvikle deres esportstilbud.

Ledelsen af et esportstilbud er central. Det gør sig gældende uanset om der er tale om organiseret esport i en forening, ungdomsskole, klub, skole eller projekt. Når jeg her italesætter ledelse, mener jeg den øverste myndighed der i første omgang beslutter at der skal være esport i denne organisation. Det være sig foreningsbestyrelsen, ungdomsskolelederen, styregruppen, udvalget, skoleledelsen, projektlederen.

Som tidligere beskrevet er det centralt at ledelsen har gjort sig tanker om: hvorfor vi skal have esport her hos os? Hvordan skal tilbuddet være (bevidst eller rekreationel)?. Hvad er intentionen med esport hos os, hvad ønsker vi at opnå som organisation / institution? Hvilken målgruppe ønsker vi at tilbyde esport til? Hvad ønsker vi målgruppen opnår? Hvad vores overordnede strategi for vores esportstilbud? Hvilke planer laver vi for at når i mål med strategien? Hvordan måler vi om vi er nået i mål? Hvilke menneskelige og finansielle ressourcer har vi brug for? Hvordan finder vi dem? Hvem har ansvar for hvilke opgaver, til hvilke deadlines?

Det er relativt simple og hurtige spørgsmål, som kan tage tid at svare. Især hvis man er flere i ledelsen /styregruppen omkring esportstilbudet. Afhængig af organisation og størrelse på tilbud anbefaler jeg mindst 3 og maksimum 7 personer i en ledelse / bestyrelse / styregruppe. Som før beskrevet er der mange opgaver der skal klares. Men vigtigst er at få de grundlæggende svar på plads, til ovenstående spørgsmål. Når man har det, er man godt på vej.

Ledelsen har både ansvar for at udarbejde en strategi for hvilken type esportstilbud man vil skabe, til hvilken målgruppe, hvilke mål man ønsker at opnår og hvad der skal til for at komme i mål. Det er også ledelsens ansvar at finde finansielle og menneskelige ressourcer og her er et centralt punkt. Mennesker.

Alle erfaringer fra foreninger, klubber og skoler der siden 2015 har tilbudt organiseret esport viser at, når ledelsen har en plan for hvordan man vil rekruttere undervisere, trænere, instruktører, frivillige og ledere – så har man skabt et godt fundament. I skrivende stund, primo 2021, er netop rekrutteringen af de rigtige nøglepersoner, en konstant faktor der kan vælte en esport organisation.

Uanset om man leder et esportstilbud på en skole, en ungdomsskole, en forening, en klub eller et projekt, er det anbefalelsesværdigt at man taler med sine trænere, instruktører og undervisere: dels for at undersøge, hvad de har brug for – for at lykkes – men også for at finde ud af hvad der gør dem glade, hvad der motiverer dem. Der er stor forskel på at skulle træne / undervise på et rekreationel esports valgfag for en flok 8. klasses elever og så skulle lede en hel esports linje på en efterskole, eller skulle stå i spidsen for et bevidst esportstilbud på en ungdomsskole eller i en forening.

Derfor er det så vigtigt at de trænere / undervisere man finder frem til, uanset om de er erfarende trænere / undervisere, eller ikke er – at ledelsen understøtter dem med kurser, uddannelse, sparring, kvalificering, mentor ordninger eller andre løsninger. Organiseret esport er stadig nyt, hvorfor meget af denne infrastruktur ikke er på plads endnu. DGI udbyder uddannelser og kurser til esportstrænere. Der findes også mange erfarende trænere og undervisere, man kan lære meget af.

Plus, arbejder man med esport i en forening, så er det vigtigt at der sidder en med i bestyrelsen / styregruppen som har erfaring med at drive forening. Samme gør sig gældende for skoler, efterskoler, ungdomsskoler, organisationer og projekter. De esportstilbud der drives af få mennesker, eller mennesker som ikke har erfaringer fra de faciliteter de repræsenterer, kæmper typisk rigtig hårdt for at overleve, når de har været i gang i 12-18 måneder.

Der kunne skrive en hel bog om ledelse i organiseret esport, det er ikke det denne bog skal. Dog vil jeg for sidste gang pointere:

Det er ledelsens / styregruppens ansvar at:

Skabe en arbejdsgruppe med mennesker som ved noget om esport og mennesker der ved noget om organisering af aktiviteter i foreninger, skoler eller projekter.

  • Lave strategien for organisationens esportstilbud
  • Lave planen for at komme i mål med strategien
  • Lave operationelle planer for finansiering, salg, marketing, rekruttering og bogholderi
  • Sørge for at være i dialog med tilbuddets brugere, så tilbuddet kan justeres så brugerne er glade
  • Sørge for at være i dialog med tilbuddets trænere / undervisere, så forhold og praktik kan justeres så trænere / undervisere er glade
  • Sørge for løbende dialog med myndigheder, fonde og andre samarbejdspartnere der kan styrke økonomien eller tilbuddets fundament
  • Sørge for løbende dialog med organisationer som Esport Danmark, DFIF, DGI og andre samarbejdspartnere, der kan styrke tilbuddets faglighed og sportslighed.

Martin Fritzen

Martin Fritzen. Esport konsulent, forfatter og foredragsholder. Jeg formidler, hvordan organiseret esport i sunde rammer, forvandler mennesker.

Kontakt

FÅ EN GRATIS E-BOG I DAG

Lær, hvordan organiseret esport i sunde rammer, kan forvandle børn, unge, voksne og hele familier

Sådan forvandler esport mennesker

Få en gratis light version e-bog nu!

“Et fascinerende og dybt personligt indblik i esportens verden, der går bagom stereotyperne og giver et godt fundament for at forstå hvordan gaming kan danne rammer om stærke og forpligtende fælleskaber.”

Rune K. L. Nielsen, psykolog, ph.d., lektor i spilpsykologi ved IT Universitetet i København

“I met Martin at the V4 Future Sports Conference back in 2019. Back then I was the organizer of the attendees and their professional presentation and I have to say the competence of Martin is unquestionable. He knows so much about the industry of esports, that adding him to any conference or lecture regarding the business of digital sports is a huge plus. Speaks and presents well and he is also a kind and curious person. Highly recommend working with him in any matter!”

Oliver Szabella - Hungarian Esports Federation

“Martin Fritzen was our guest speaker at our summit on esport. His presentation on how Denmark deals with esport was quite fascinating and a totally new approach to us. Martin’s proactive ideas and his experience in this field are of great value.”

Georg Höfner – Sport Austria – Österreichische Bundes-Sportorganisation

“Vi har på vort esport-speciale på UCL haft fornøjelsen af at benytte Martin Fritzen som oplægsholder. Martin forstår på en engagerende og motiverende måde, at formidle sit budskab således at vore studerende er involverede og efterfølgende har gode refleksioner over de berørte problemstillinger”

Peter Balling - Lektor - Forretningsudvikling, Service & Oplevelsesøkonomi - UCL
UDVALGTE KUNDER

Kontakt

KONTAKT OPLYSNINGER

Telefon: 5193 1107
Email: martin@martinfritzen.dk

Connect.

SOCIAL